Managementul echipei – Etapele consolidării echipei

Managementul echipei este un concept esențial, din ce în ce mai răspândit, în vederea formării unei echipe unite, performante și de succes, care va fi capabilă să ducă obiectivele la bun sfârșit.

Echipa reprezintă un grup de oameni care lucrează împreună pentru atingerea unui scop comun, aceasta având un puternic simț al identității, sarcini diferite pentru fiecare membru și activități care se regăsesc în interdependență.

Rolul echipei într-o organizație

În societatea în care trăim a început să fie din ce în ce mai răspândită ideea de a lucra în echipe în cadrul organizațiilor, instituțiilor, companiilor. Munca în echipă și colaborarea constantă poate aduce rezultate pozitive considerabile.

Prin urmare, echipa exercită un rol important într-o organizație, aceasta contribuind la eficientizarea realizării diverselor sarcini de lucru, a căror reușită consolidează, în final, îndeplinirea scopului comun.

De asemenea, într-o organizație, o echipă are rolul de a spori socializarea și colaborarea angajaților din companie. Astfel, aceștia au șansa de a se cunoaște mai bine, de a crea legături, de a se împrieteni, aspecte care contribuie substanțial la performanța lucrului în echipă și la calitatea rezultatului final.

Scopul comun va fi mult mai eficient înțeles și atins, atunci când angajații sau membrii organizației colaborează constant, cunoscându-și partenerii de lucru, punctele forte, dar și cele slabe ale acestora.

Așadar, echipa are un rol esențial, aceasta influențând performanța grupului, dar si cea individuală, îndeplinirea obiectivelor, climatul de lucru, stabilitatea angajaților și reputația organizației.

Managementul echipei – Cine formează echipa?

O echipa performantă și bine consolidată este formată din mai mulți membri și un lider de grup. Pentru o eficientă funcționare a echipei, este recomandat ca aceasta să fie formată din oameni ale căror competențe sunt complementare. Trăsăturile de caracter ale viitorilor membri ai echipei sunt, de asemenea, un criteriu care va defini gradul de bună funcționare a grupului.

Conform clasificării lui Shaw, trăsăturile se pot clasifica în următoarele grupuri de caracteristici: orientare interpersonală, sensibilitate socială, tendințe dominante, dependență și stabilitate emoțională

Prin urmare, echipa presupune un ansamblu de personalități diferite, fapt care stimulează eficiența grupului, din multiple puncte de vedere. Însă, diversitatea implică, totodată, și riscul conflictelor. Acestea reprezintă un aspect normal într-un grup de oameni cu idei, mentalități și trăsături de caracter diferite și pot fi ușor ameliorate și rezolvate prin intermediul liderului care are rolul de mediator.

Managementul echipei – Responsabilitățile membrilor unei echipe

Managementul echipei constă, de asemenea, în stabilirea exactă a responsabilităților membrilor acesteia. Persoanelor care formează grupul de lucru le revin anumite roluri și sarcini care trebuie respectate și realizate, întrucât echipa să funcționeze într-un mod eficient și astfel încât obiectivele să fie atinse la timp.

Prin urmare, membrii pot avea responsabilități precum: rezolvarea de sarcini într-o anumită perioadă de timp, respectarea termenelor limită și a termenilor și condițiilor impuse de organizație, asimilarea anumitor programe de lucru, pentru îndeplinirea sarcinilor, colaborarea cu partenerii de grup, pentru asigurarea unei armonioase împletiri a sarcinilor de lucru în echipă

De asemenea, managementul echipei este influențat de o responsabilitate importantă și demnă de respectat într-o echipă: comportamentul adecvat față de ceilalți membri ai grupului, față de lider și față de sarcinile primite. Prin urmare, membrii se vor respecta, ajuta și înțelege reciproc, indiferent de dificultatea situațiilor în fața cărora vor fi puși.

Liderul echipei și responsabilitățile acestuia în managementul echipei

Discutăm despre o echipă, implicit va apărea în scenă și liderul, acesta fiind motorul unei echipe. Un lider este întotdeauna cel care creează viziunea și conduce prin puterea exemplului. Liderul este reprezentantul direct al echipei, acela care are cea mai mare responsabilitate și o considerabilă influență asupra membrilor echipei.

Managementul echipei este de succes, dacă liderul acesteia își înțelege și își asumă cu simț de răspundere responsabilitățile corespunzătoare acestui statut. Prin urmare, putem vorbi despre o multitudine de responsabilități care trebuie îndeplinite de către liderul unui grup.

În primul rând, un lider are rolul de a crea viziunea, imaginea globală în spre care acesta își ghidează echipa, instaurând anumite norme, reguli și comportamente acceptate în cadrul grupului său.

O altă responsabilitate specifică liderului este atitudinea deschisă și acceptarea ideilor noi. Astfel, acesta încurajează echipa să reflecte asupra a multiple teme, pentru a aduce noi idei și viziuni. Părerea fiecărui membru contează și este valoroasă pentru eficientizarea muncii și a organizării interne a echipei.

Managementul echipei – liderul și puterea exemplului

Liderul conduce echipa prin puterea exemplului, acesta având responsabilitatea morală de a se comporta în conformitate cu valorile pe care le promovează. În acest fel, liderul determină comportamentul și comunicarea în echipă.

Transparența este o altă calitate, dar și o responsabilitate a unui lider bun. Cu cât acesta este mai transparent în deciziile pe care le ia și în informațiile pe care le transmite, cu atat membrii echipei vor prelua un comportament asemănător.

Încrederea reciprocă – Factor determinant pentru managementul echipei

Totodată, liderul promovează încrederea reciprocă în cadrul echipei, dar și încrederea pe care ceilalți o pot avea în el. Acesta încurajează și promovează fiecare comportament pozitiv, pentru a crea un climat bazat pe încredere și loialitate.

Liderul susține echipa și este orientat spre rezolvarea atât a problemelor de natura profesională, cât și a celor de natură socială. Îmbunătățirea abilităților membrilor echipei este, de asemenea, responsabilitatea liderului de echipă.

Prin intermediul feedback-ului constant și al coaching-ului, liderul reușește să scoată ce este mai bun din membrii echipei, aceștia dezvoltându-se și descoperindu-și punctele forte pe care le vor folosi în atingerea scopului final.

O ultimă, dar esențială responsabilitate a liderului este aceea de a-și asculta activ colegii de echipă, arătând empatie și înțelegere față de situațiile dificile și obstacolele pe care aceștia le întâmpină. Liderul nu judecă și nu interpretează spusele membrilor, el având o inteligență emoțională ridicată.

Acestea fiind spuse, un lider își asumă diverse responsabilități într-o echipă, specifice atât pentru planul social, pentru relațiile interumane, cât și pentru planul profesional. O bună organizare și înțelegere, de către lider, a responsabilităților duce la creșterea șanselor de atingere a obiectivului comun al echipei, la promovarea unor valori morale și norme în cadrul grupului care fac posibilă crearea unui climat bazat pe încredere și înțelegere.

Etapele consolidării unei echipe

Formarea unei echipe eficiente, deși pare un proces ușor de realizat, necesită, de fapt, o atenție deosebită la detalii și la etapele consolidării acesteia. Omiterea unei etape sau tratarea cu superficialitate a necesității unui plan bine stabilit în formarea unui grup va avea repercursiuni de-a lungul timpului, lucru care se va putea observa în performanța, comunicarea și eficiența echipei.

Prin urmare, în vederea consolidării unei echipe de succes, se aduc în discuție cele 4 etape ale formării performante a unui grup, conform profesorului universitar american Bruce Wayne Tuckman: Formarea, Furtuna, Normarea și Eficientizarea. O ultima etapă, cea de-a cincea, adăugată mai târziu de către Tuckman este Finalizarea.

Managementul echipei – Formarea

Prima etapă, Formarea, aduce în prim-plan oameni lipsiți de experiență în echipa pe care urmează să o formeze, oameni care, la început, se bazează pe lider, așteaptă îndrumarea și aprobarea acestuia și nu sunt dispuși să-și asume riscuri, intrând în discuții mai aprinse cu colegii de echipă, discuții care ar putea provoca conflicte.

Astfel, pentru început, membrii echipei colaborează între ei, subiectele principale de discuțiefiind legate de sarcinile menite să fie îndeplinite, aceștia își doresc să mențină lucrurile simple și să stea departe de controverse.

Pentru a trece la următoarea etapă, membrii trebuie să iasă din zona de confort și să riște posibilitatea de a se isca un conflict. O echipă în stadiul de formare, o echipă ”imatură” nu este o echipă productivă, așteptând o mare implicare din partea liderului.

Managementul echipei – Furtuna

În continuare, etapa Furtuna descrie atitudinea membrilor și tensiunea care incepe a se crea între aceștia, odată cu lucrul asupra diverselor sarcini și odată cu expunerea abilităților profesionale și sociale de către fiecare dintre membrii grupului. Astfel, apare concurența și conflictele care, deși nu apar precum o problemă, există în continuare.

În această etapă, se definește lupta pentru putere, unii membri păstrând tăcerea, în timp ce alții vor să domine. Furtuna este caracterizată de conflicte legate de conducere, structură, putere și autoritate, lucru care creează, de cele mai multe ori un disconfort, care duce, la rândul său, la comportamente diverse ale membrilor echipei.

Definitoriu pentru această etapă este inevitabilitatea conflictului la nivelul relațiilor interpersonale, pe măsură ce grupul se organizează în vederea îndeplinirii unei sarcini. Pentru a trece la cea de-a treia etapă, grupul trebuie să adopte mentalitatea prin intermediul căreia este posibilă rezolvarea de probleme. O soluție eficientă este adesea capacitatea de a asculta.

Managementul echipei – Normarea

Odată aflați în etapa a treia, Normarea, echipa se consideră a fi unită, reușind să lucreze eficient și să discute, totodată, atât despre probleme profesionale, cât și despre probleme personale, fără a experimenta reticență sau anxietate.

Membrii echipei își expun sentimentele, ideile, opiniile, se ascultă cu răbdare unul pe celălalt și știu cum să rezolve sau să evite posibile conflicte. Conducerea grupului este împărțită și, astfel, dispar grupulețele care creau o echipă fracționată.

De asemenea, încrederea contribuie la dezvoltarea relațiilor interpersonale și la coeziunea grupului. Feedback-ul este un element esențial în performanța unei echipe. Dacă în etapele anterioare, feedback-ul era evitat, din dorința de menținere a unei atmosfere lipsite de conflicte, în această etapă, feedback-ul este îmbrățișat de echipă, acesta contribuind la îmbunătățirea abilităților fiecăruia și la îndeplinirea sarcinilor.

Membrii echipei încep a-și asuma o identitate comună, aceștia înțelegând conceptul de drept al unei echipe: lucrul în vederea unor obiective comune. În acest fel, competența și imaginea fiecăruia, dar și ale echipei se îmbunătățesc considerabil.

Managementul echipei – Eficientizarea

Trecerea unei echipe în cea de-a patra etapă, Eficientizarea, denotă succesul incontestabil al grupului respectiv, acesta putând fi numit ”grup funcțional”. În această etapă, echipa ar trebui să fie foarte productivă, fiecare individ cunoscându-și pe deplin sarcinile și având încredere în sine și în echipa sa.

La acest nivel, membrii pot fi împărțiți cu ușurință în subgrupuri, aceștia pot realiza, de asemenea, sarcini individuale, fiind conștientizată necesitatea unei interdependențe continue într-o echipă. Odată înțeleasă această interdependență, obiectivele echipei sunt atinse adesea, fără probleme, întrucât membrii grupului știu să gestioneze situațiile tensionate și să ajungă la o înțelegere favorabilă pentru toată lumea.

Prin urmare, deja se discută despre un grup unit, cu moralul ridicat și pregătit să ducă la bun sfârșit orice sarcină. Indivizii își oferă, în permanență, feedback-uri pozitive și așteaptă feedback și din partea altor echipe.

Așadar, scopul global al membrilor, în cea de-a patra etapă, este acela de a atinge o productivitate cât mai mare prin muncă și rezolvare de probleme.
În etapa eficientizării, liderul are câteva responsabilități esențiale, în vederea funcționării bune a echipei. Acesta trebuie să își îmbunătățească, în mod continuu, propriul stil de conducere.

Totodată, liderul are responsabilitatea de a oferi membrilor echipei tehnologia și condițiile necesare pentru o desfășurare cât mai bună, profesională și eficientă a lucrului. În cazul unor probleme de natură personală sau profesională, în cadrul echipei, liderul are datoria de a le identifica și de a le rezolva în mod diplomatic.

Managementul echipei – Încheierea

Încheierea, cea de-a cincea etapă, este un proces care, conform lui Tuckman, implică renunțarea la comportamentele legate de sarcini și la investirea în relațiile interpersonale. În cazul unei încheieri planificate, coechipierii au ocazia să-și ia rămas-bun, acest lucru putând duce la o criza minoră.

Atât în teorie, cât și în viața de zi cu zi, nu se poate vorbi despre o delimitare concretă a acestor etape menționate și dezbătute mai sus, întrucât, de multe ori, echipele trec mai repede peste unele etape și petrec mai mult în cadrul altor etape, alte grupuri realizează, inconștient, o împletire armonioasă a acestora, iar altele nu reușesc să treacă de etapa Furtuna, care include cele mai multe provocări.

Prin urmare, este esențial ca liderul să își cunoască atribuțiile, astfel încât ideea unei echipe de succes să fie cât mai realizabilă. Astfel, realizarea unei echipe de succes va avea urmări pozitive în cadrul organizației în care aceasta activează.

Atingerea targeturilor, a obiectivelor și, mai apoi, a scopului final, maximizarea profitului și a eficienței, crearea unui mediu de lucru plăcut și optim de desfășurare a activităților sunt unele dintre cele mai importante rezultate pe care o echipă le poate aduce organizației.

Totodată, un grup unit și o treabă bine făcută va ridica prestigiul organizației pe piața muncii, aceasta devenind din ce în ce mai cunoscută și atrăgând mai mulți clienți și colaboratori.

Așadar, o echipă necesită timp, răbdare, implicare, și dedicare, astfel încât, în final, rezultatul să fie unul de succes. O echipă necesită activitatea membrilor și coordonarea atentă a liderului, acesta purtând o mare responsabilitate în consolidarea treptată și armonioasă a grupului.

Citește mai multe articole