Procesul de inducție – Etape și proceduri

Vrem ca procesele noastre să fie cât mai transparente, pentru ca partenerii noștri să se poată asigura că acestea corespund nevoilor lor de business. Mai jos găsiți o descriere detaliată a acestora, cu toate etapele și procedurile specifice pentru procesul de inducție.

1. Consultanță și diagnoză

Primul pas pentru procesul de inducție îl reprezintă o sesiune de consultanță. În cadrul acesteia vom stabili care sunt nevoile organizației și așteptările de la viitorii sau actualii angajați. Vom evalua compatibilitatea așteptărilor cu profilele angajaților și responsabilitățile acestora.

Diagnoza va avea în vedere orice fel de elemente care ar putea influența plecarea precoce a angajaților din companie sau lipsa progreselor profesionale a noilor angajați. Acești factori ar putea fi: absența comunicării dintre angajat și management, lipsa transparenței, lipsa unui plan de carieră cu obiective pentru fiecare angajat, lipsa fișelor de post și neclaritatea ariilor de responsabilitate.

În urma sesiunii de consultanță vom concepe o strategie croită pe nevoile și așteptările clientului.

Prin sesiunea de consultanță și diagnoză ne propunem să cunoaștem mai bine compania client, nu doar în cifre și indicatori de business, ci în materie de cultură organizațională și echipă. Pentru a asigura integrarea noilor angajați, trebuie să ținem cont atât de indicatori de performanță și obiective profesionale, cât și de personalitatea acestora și compatibilitatea dintre ei și echipă.

2. Concepere strategie

Conform statisticilor, în 58 % dintre companii procesul de inducție este unul strict birocratic. Asta înseamnă că orice nou angajat primește un instructaj cu privire la noțiuni de SSM, PSI, alte elemente de ordin legislativ și administrativ. Pentru ca angajatul să devină productiv și autonom într-un timp cât mai scurt și pentru a asigura integrarea acestuia în echipă, acest lucru nu este suficient. E nevoie de o strategie bazată pe învățare, planificare și obiective setate din timp.

Strategia de inducție va include o metodologie pentru procesul de inducție, un calendar prestabilit, arii de responsabilitate, obiective măsurabile și indicatori pentru perioada de inducție, precum și metode de a preveni și soluționa eventuale blocaje. Strategia va fi realizată atât pe baza sesiunii de consultanță și diagnoză, cât și pe baza datelor colectate din piață și trendurile industriei. În conceperea strategiei, am putea avea în vedere inclusiv un program de mentorat, în funcție de dimensiunea și organigrama echipei.

Strategiile sunt adaptate fiecărei tipologii de angajat în parte și sunt cât se poate de flexibile, luând în calcul elemente care variază de la personalitatea angajaților, la vârsta acestora și nivelul de experiență. De asemenea, strategiile de inducție vizează și particularitățile companiei client, de la specificul companiei, la dimensiunea echipei, vechimea membrilor echipei, obiectivele de business, misiune, valori și alte elemente de cultură organizațională.

În plus, strategia de inducție și onboarding, va fi concepută atât pentru inducția on-site (la locul de muncă), cât și pentru inducția online/remote.

3. Creare materiale standardizate

Pentru fiecare proces de inducție vom crea materiale și documente standardizate, personalizate cu designul și identitatea vizuală a companiei client. Materialele standardizate pot conține:

  • template-uri și modele de e-mailuri de bun venit,
  • mapă/kit de bun-venit pentru viitorul angajat,
  • un calendar interactiv și editabil al întregului proces de inducție (inclusiv cu arii de responsabilitate),
  • fișă de post (dacă aceasta nu există deja în companie),
  • un check-list editabil cu materialele necesare din punct de vedere logistic pentru primirea noului angajat,
  • formulare și instrumente de feedback și evaluare
  • fișă personalizată de dezvoltare profesională (pentru angajați)
  • resurse de învățare
  • plan de învățare a procedurilor și a portofoliului de servicii/produse (dacă este cazul)

4. Implementare strategie și monitorizare proces

Vom implementa și aplica toate procesele și instrumentele concepute pentru a sprijini integrarea noilor angajați. Mai concret, în cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile și activităţile concrete, specifice pentru procesul de inducție. Respectarea obiectivelor și liniilor directoare stabilite în planul strategic este crucială pentru a asigura integrarea noilor angajați. Echipa noastră vă stă la dispoziție pe toată durata acestei etape, atât prin asigurarea de suport în materie de implementare cât și prin ajustarea în timp util a eventualelor devieri de la planificare.

Durata de implementare a strategiei se suprapune peste perioada propriu-zisă de inducție a noului angajat, care poate fi echivalentă cu perioada de probă. Perioada de probă ar trebui să urmeze un calendar bine delimitat în timp (cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție, cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere). Procesul de inducție poate dura mai mult de atât (poate dura 3, 6 sau 12 luni), în funcție de experiența angajatului într-un rol similar, potențialul acestuia și complexitatea procedurilor companiei.

5. Evaluare și raport

Ultima etapă a procesului de inducție presupune elaborarea unui raport care să măsoare atingerea obiectivelor stabilite la începutul procesului, respectiv impactul procesului de inducție atât la nivel individual (pentru angajat), cât și la nivel de organizație.

Cea mai bună metodă de evaluare a succesului pentru procesul de inducție este evaluarea ratei de retenție a angajaților. Astfel, printr-un proces de recrutare eficient și un plan de inducție bine pus la punct, rata de retenție a angajaților într-o companie trebuie să fie în creștere.

Practic, cei mai de impact indicatori pe care îi vom folosi în măsurarea succesului procesului de inducție vor fi: rata de retenție a angajaților la finalizarea perioadei de probă și atingerea obiectivelor stabilite pentru durata inducției.

Procesul de inducție implementat cu succes poate fi repetat pentru toți viitorii angajați din companie, cu condiția să fie, desigur, ajustat conform profilului acestora.

Aveți nevoie de și mai multe informații despre inducție?

Dacă aveți orice neclarități sau pur și simplu curiozități asupra desfășurării unui proces de inducție complet, vă stăm oricând la dispoziție pentru o consultație gratuită, în cadrul căreia să discutăm aplicat pe nevoile companiei în calitate de angajator.

Vă punem la dispoziție soluții individualizate pentru recrutare, inducție, retenție, diagnoză organizațională, adaptate întocmai nevoilor de extindere și dezvoltare. Mai multe informații și beneficii pentru serviciile prin care vă putem sprijini, găsiți pe pagina de SERVICII.

Iar mai multe informații și argumente pentru care noi suntem echipa potrivită pentru a vă deveni partener în consolidarea unei echipe performante, găsiți pe pagina DESPRE NOI.

Citește mai multe articole