Totul despre cultura organizațională a unei firme

Cultura organizațională este un sistem de idei și abordări general acceptate pentru înființarea unei afaceri, a formelor de relații și a obținerii de rezultate de performanță care disting această organizație de toate celelalte.

Ce este cultura organizațională?

The Business Dictionary afirmă faptul că cultura se bazează pe atitudini comune, credințe, obiceiuri și reguli scrise și nescrise care au fost dezvoltate de-a lungul timpului și sunt considerate valabile. Cultura include, de asemenea, viziunea organizației, valorile, normele, sistemele, simbolurile, limbajul, presupunerile, credințele și obiceiurile, sau mai simplu spus „felul în care se fac lucrurile pe aici”.

În practică, cultura organizațională este un set de tradiții, valori, simboluri, abordări comune, viziune asupra lumii a membrilor organizației care au trecut testul timpului. Este, într-un fel, o expresie a individualității unei anumite companii, o manifestare a diferențelor sale față de ceilalți.

Scopul unei culturi organizaționale este de a ajuta oamenii să lucreze mai productiv și să obțină satisfacție la locul de muncă. Dacă o persoană se află într-o cultură organizațională străină pentru el, activitatea sa este limitată. Însă atunci când cultura organizațională a companiei și atitudinile valorice ale angajatului sunt în concordanță, activitatea acestuia din urmă este activată, iar eficiența crește în consecință.

De aceea, familiarizarea cu cultura organizațională a companiei este cea mai importantă parte pentru noul angajat: atitudinea angajaților organizației față de standardele corporative și obligația de a le urma; gama de subiecte pe care este obișnuit să le discute cu colegii și gama acelor probleme care sunt tabu; comportament la un eveniment corporativ; caracteristici ale celebrării evenimentelor personale cu colegii de la serviciu etc.

Valoarea culturii organizaționale constă în faptul că este un factor motivant pentru angajați, iar motivația este o stare care îl pune pe om să acționeze într-un mod specific, intenționat.

Funcțiile culturii organizaționale

Deci, din informațiile menționate mai sus, am constatat faptul că cultura organizațională este o componentă importantă a unei organizații care servește o varietate de funcții:

 • Funcția de securitate constă în crearea unei bariere care protejează organizația de influențele externe nedorite;
 • Funcția de integrare – întărește sistemul de stabilitate socială în organizație prin furnizarea standardelor sale inerente de comportament;
 • Funcția de reglementare este un mijloc prin care se formează și se controlează forme de comportament și percepție, adecvate din punctul de vedere al unei organizații;
 • Funcția adaptivă este exprimată în sensul de comunitate al tuturor membrilor organizației;
 • Funcția de orientare a culturii direcționează activitățile organizației și ale participanților acesteia în direcția necesară;
 • Funcția motivațională – îmbunătățește implicarea în afacerile organizației și loialitatea față de aceasta;
 • Funcția de imagine reprezentativă a organizației, formează o anumită imagine a organizației distingând-o de oricare alta.

Formarea culturii organizaționale a unei companii este un proces continuu, și cu cât compania este mai „veche” și cu cât angajații sunt mai dedicați, cu atât cultura organizațională va fi mai puternică și rezistentă în fața schimbărilor.
Pentru ca noul angajat să se adapteze culturii organizaționale a companiei, este nevoie de un proces bine pus la punct, în procesul de inducție trebuie inclusă și această parte.

Cultura este un proces activ de creare a realității, cultura oferă mai mult decât o simplă diviziune între societăți și organizații. Se consideră că cultura unui stat modelează în mare măsură natura unei organizații. De asemenea, formarea culturii este influențată de istoria companiei, de diferite circumstanțe din trecut.

Avantaje

Avantajele unei culturi organizaționale prezente într-o companie:

 • Accentul pe semnificația simbolică a aproape tuturor aspectelor organizației.
 • Activitatea organizațională este construită pe baza unui sistem unic de valori, norme de comportament, care la rândul său formează și controlează comportamentul organizațional necesar.
 • Indică clar atât managerilor, cât și angajaților importantul rol pe care îl joacă în formarea semnificațiilor, precum valorile și ce contribuție reală aduc la funcționarea întreprinderii.

Cultura organizationala este filosofia unei organizații, aceasta include valori care ghidează comportamentul angajaților, funcționarea internă, interacțiunea cu lumea exterioară, precum și experiențele și așteptările viitoare.

Valori

Valorile comune sunt cel mai important element al unei culturi organizaționale. Organizațiile decid care sunt valorile comun și iată câteva exemple:

 • Orientarea către rezultate – Subliniind realizările și rezultatele
 • Orientarea către oameni – echitate, toleranță și respect pentru individ
 • Orientarea către echipă – se pune accent pe colaborare
 • Atenție la detalii – preciziei și abordarea analitică a situațiilor și problemelor
 • Stabilitate – asigurarea securității și urmarea unui curs previzibil
 • Inovaţie – încurajarea experimentării și asumării riscurilor
 • Agresivitate – stimularea unui spirit extrem de competitiv

Cultura organizațională este un set de subpoziții comune care ghidează ceea ce se întâmplă în organizații prin definirea unui comportament adecvat pentru diferite situații. Mai mult, aceasta influențează direct felul în care oamenii și grupurile din cadrul organizației interacționează între ei, cu clienții și cu părțile interesate.

Formare și/sau schimbarea culturii organizaționale

Formarea culturii organizaționale a unei companii este un proces continuu, și cu cât compania este mai „veche” și cu cât angajații sunt mai dedicați, cu atât cultura organizațională va fi mai puternică și rezistentă în fața schimbărilor.

Faptul că există o cultură în companie, nu înseamnă că e tocmai una sănătoasă și orientată spre creștere economică, cultura este dinamică și se schimbă constant în funcție de oamenii care vin în companie, precum și evenimente interne și externe, cultura organizațională se poate schimba.

Cultura organizațională trebuie să corespundă noilor condiții, să se adapteze la mediu, altfel cultura poate împiedica dezvoltarea companiei, poate reduce eficiența organizațională

Schimbarea culturii organizaționale nu este un moment ușor. Angajații unei organizații rezistă de multe ori schimbării și deseori se pot manifesta împotriva unei nou culturi. De aceea, liderii sunt cei care trebuie să-i convingă și să le comunice angajaților beneficiile schimbării.

6 pași pentru schimbarea culturii

 1. Formulează o viziune strategică clară – această viziune exprimă intenția și direcția pentru schimbarea viitoare a culturii
 2. Prezentați angajamentul de top management – conducerea sau vârful organizației trebuie să favorizeze schimbarea culturii pentru a implementa efectiv schimbarea în restul organizației
 3. Modificarea modelului culturii trebuie să fie la cel mai înalt nivel – comportamentul pe care îl manifestă conducerea în cadrul organizației trebuie să simbolizeze tipurile de valori și comportamente care ar trebuie adoptate și practicate în restul companiei.
 4. Modificați organizația pentru a sprijini schimbarea organizațională – acest pas implică identificarea sistemelor, politicilor, procedurilor și regulilor actuale care ar trebui schimbate, astfel încât să se poată realiza alinierea la noile valori și cultura dorită
 5. Selectați și socializați noi veniții și terminați cu cei care nu respectă cultura organizației – sprijinirea motivației angajaților și a loialității acestora față de companie va crea o cultură sănătoasă. În acest sens, se recomandă oferirea de instruire tuturor angajaților pentru a-i ajuta să înțeleagă noile procese, sisteme și așteptări
 6. Dezvoltarea sensibilității etice și juridice – acest pas este vital pentru cultura unei organizații, deoarece poate identifica obstacolele schimbării și angajații rezistenți și poate recunoaște și recompensa performanța angajaților, încurajând schimbarea și implicare continuă.

Cultura organizațională – cine te poate ajuta?

Cultura organizațională necesită efort continuu și implicare din partea tuturor angajaților. Dacă nu știți de unde să începeți să vă formați o cultură organizațională sau vă doriți să o schimbați, deoarece nu funcționează cum trebuie, atunci apelați la noi pentru serviciul de diagnoză a companiei dumneavoastre.

Vă putem ajuta cu cele mai eficiente și utile sfaturi practice pentru o cultură organizațională sănătoasă. Contactează-ne acum și hai să stabilim o consultație gratuită.

Citește mai multe articole