Procesul de retenție – Etape și proceduri

Vrem ca procesele noastre să fie cât mai transparente, pentru ca partenerii noștri să se poată asigura că acestea corespund nevoilor lor de business. Mai jos găsiți o descriere detaliată a acestora, cu toate etapele și procedurile specifice pentru procesul de retenție.

1. Consultanță și diagnoză

Primul pas în procesul de retenție îl reprezintă o sesiune de consultanță. Această sesiune presupune identificarea și stabilirea nevoilor organizației, precum și a așteptărilor pe care le au viitori angajați, dar și cei care deja formează echipa companiei.

Diagnoza presupune identificarea factorilor care ar putea influența viitorul angajat sau pe cei care deja lucrează în companie, cum ar fi lipsa progreselor profesionale pentru angajați, atât noi cât și actuali, absența comunicării dintre angajat și management, lipsa transparenței, lipsa unui plan de carieră cu obiective pentru fiecare angajat, lipsa fișelor de post și neclaritatea ariilor de responsabilitate.

În urma sesiunii de consultanță vom concepe o strategie croită pe nevoile și așteptările clientului.

2. Concepere strategie

Un studiu realizat de Oxford Economics în 2014, unde au participat 27 de țări și peste 5400 de angajați, au afirmat faptul că un număr mare de companii au probleme în a recruta noi angajați, dar și în procesul de retenție a angajaților valoroși. Studiul a ajuns la concluzia că acestora le lipsește cultura organizațională, strategiile și structura. Astfel, este nevoie de o strategie de retenție bazată pe învățare, ownership, planificare și setare de obiective pe termen scurt, mediu și lung.

Strategia de retenție va include o metodologie a procesului de retenție, un calendar prestabilit, arii de responsabilitate, obiective măsurabile și indicatori pentru perioada de retenție, precum și metode de a preveni și soluționa eventuale blocaje. Această strategie va fi creată pe baza sesiunii de consultanță și diagnoză, dar și a informațiilor colectate din piață și trendurile industriei.

Strategiile sunt adaptate fiecărei tipologii de angajat în parte și sunt cât se poate de flexibile, luând în calcul elemente care variază de la personalitatea angajaților, la vârsta acestora și nivelul de experiență.

3. Creare materiale standardizate

Pentru fiecare proces de retenție vom crea materiale și documente standardizate, personalizate cu designul și identitatea vizuală a companiei client. Materialele standardizate pot conține:

– un calendar interactiv și editabil a l întregului proces de retenție (inclusiv cu arii de responsabilitate)

– fișa de post (dacă aceasta nu există deja în companie)

– formulare și instrumente de feedback și evaluare

– fișă personalizată de dezvoltare profesională (pentru angajați)

– resurse de învățare

– plan de învățare a procedurilor și portofoliului de servicii/produse (dacă este cazul)

4. Implementare strategie și monitorizare proces

Vom implementa și aplica toate procesele și instrumentele concepute pentru a sprijini procesul de retenție angajaților. Mai exact, această etapă presupune crearea de acțiuni și activități concrete specifice planului de retenție.

Respectarea obiectivelor și liniilor directoare stabilite în planul strategic este crucială pentru a asigura retenția angajaților. Echipa noastră vă stă la dispoziție pe toată durata acestei etape, atât prin asigurarea de suport în materie de implementare cât și prin ajustarea în timp util a eventualelor devieri de la planificare.

5. Evaluare și raport

Ultima etapă a procesului de retenție presupune elaborarea unui raport care să măsoare atingerea obiectivelor stabilite la începutul procesului, respectiv impactul procesului de retenție, atât la nivel individual (pentru angajat), cât și la nivel de organizație. Cea mai bună metodă de evaluare a succesului planului de retenție este evaluarea ratei de retenție a angajaților și printr-o comparație a nivelului de satisfacere pe care l-a avut înainte de începerea procesului de retenție și după acesta.

Practic, cei mai de impact indicatori pe care îi vom folosi în măsurarea succesului pe care l-a avut procesul de retenție vor fi: rata de retenție a angajaților la finalizarea perioadei și atingerea obiectivelor stabilite pentru durata retenție.

Procesul de retenție implementat cu succes poate fi repetat pentru toți viitorii angajați din companie, cu condiția să fie, desigur, ajustat conform profilului acestora.

Aveți nevoie de și mai multe informații despre retenție?

Dacă aveți orice neclarități sau pur și simplu curiozități asupra desfășurării unui proces de retenție complet, vă stăm oricând la dispoziție pentru o consultație gratuită, în cadrul căreia să discutăm aplicat pe nevoile companiei în calitate de angajator.

Vă punem la dispoziție soluții individualizate pentru recrutare, inducție, retenție, diagnoză organizațională, adaptate întocmai nevoilor de extindere și dezvoltare. Mai multe informații și beneficii pentru serviciile prin care vă putem sprijini, găsiți pe pagina de SERVICII.

Iar mai multe informații și argumente pentru care noi suntem echipa potrivită pentru a vă deveni partener în consolidarea unei echipe performante, găsiți pe pagina DESPRE NOI.

Citește mai multe articole